O NÁS

Naši advokáti a advokátní koncipienti se věnují zastupování klientů v celé škále právních služeb, zejména v oblasti občanského práva jako je vymáhání pohledávek, náhrad škody na majetku i na zdraví, včetně vymáhání škod při dopravních nehodách, a to i vůči pojišťovnám, které se mnohdy brání řádnému plnění poškozeným.

Zastupujeme významné obchodní společnosti, takže máme zkušenosti i z oblasti obchodního práva, například při zakládání a přeměnách společností.

Vzhledem k širokému rozsahu případů, které vedeme, se v naší praxi nevyhneme ani řešení případů v trestním právu.

Klienty zastupujeme před soudy všech stupňů ,včetně soudu Nejvyššího, či před Ústavním soudem, jakož i před ústředními státními a místními orgány, při řešení běžných i složitějších věcí v oblasti, která je upravována předpisy práva správního.

Při výkonu praxe vystupujeme zcela nezávisle, takže každý klient může využít našich znalostí českého právního prostředí, získaných lety odborných kontaktů a praxe, a jsme tedy schopni navrhnout a realizovat nejvhodnější řešení pro každý konkrétní případ.

V mezinárodních otázkách se snažíme zapojit osvědčené spolupracovníky v zahraničí, využít našich vazeb se zahraničními odborníky, a to nejen s advokáty, ale i s účetními specialisty. V rámci mezinárodní spolupráce jsme tak schopni pomoci zahraničním klientům při vymáhání jejich práv v tuzemsku a zajistit efektivní pomoc k ochraně jejich zájmů.